ClickCease Algemene voorwaarden | Aankoopbescherming tot € 20.000 | VloerXXL - VloerXXL
Bezoek onze Showroom
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  1. INFORMATIE OVER ONS

  Deze website wordt beheerd door Dutch Ecom Stores BV ("wij") en de goederen die u koopt zullen door ons worden geleverd. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder het nummer 81204302 en met onze statutaire zetel te Duurzaamheidstraat 24B, 8094 SB te Hattemerbroek in Nederland.

   

  Ons BTW-nummer is NL861986684B01.

   

  U kunt contact met ons opnemen via e-mail op [email protected], telefonisch op het nummer + 31 (0)88 426 40 95 of schrijf ons op het bovenstaande adres. VloerXXL.nl is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.trustedshops.nl kan worden geraadpleegd.

  2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

  3. BESTELLEN

  U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting". Door te klikken op "Bestelling met betalingsverplichting" is uw bestelling geplaatst.

   

  Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

   

  Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

  Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via de chat of door in te loggen op je persoonlijke account, vanuit je persoonlijke account kun je via ''mijn tickets'' een nieuwe ticket aanmaken.

   

  De contractuele taal is Nederlands.

   

  Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

  4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

  Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

   

  Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

   

  Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goedkeuring) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

   

  Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten kunnen hier worden geraadpleegd. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

  5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

  Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

   

  Wij leveren door heel Nederland. Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

   

  Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd. U bent verplicht de geleverde goederen te controleren op juistheid tijdens in ontvangst name, eventuele onjuistheden dient u binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons door te geven.

   

  Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is.

   

  In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van vertragingen bij de transporteur, files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

   

  Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

   

  Standaard worden vloeren en toebehoren welke besteld zijn in combinatie met een legservice afspraak, twee dagen voor het leggen van de vloer zodat deze kunnen acclimatiseren. Mocht om wat voor reden dan ook de goederen niet twee dagen voor legdatum geleverd zijn, dient consument VloerXXL hiervan op de hoogte te stellen. VloerXXL zal er in dit geval zorg voor dragen dat de vloer binnen één werkdag geleverd wordt. Mocht de vloer op legdatum niet aanwezig zijn op locatie en VloerXXL hiervan niet op de hoogte is gesteld, wordt er geen verantwoordelijkheid geaccepteerd door VloerXXL.

   

  Wijzigingen of annuleringen van opdrachten worden enkel in behandeling genomen indien deze schriftelijk zijn gemeld aan [email protected]. Afspraken welke tussen uitvoerders (leggers) en consument worden gemaakt zijn niet bindend voor VloerXXL en worden niet geaccepteerd als gemaakte afspraken door VloerXXL.

  6. BETALING

  Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina "Betaalmethoden".

  7. GARANTIE

  Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

   

  Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en dezelfde dag een ticket aan te maken door in te loggen op je persoonlijke account, vanuit je persoonlijke account kun je via ''mijn tickets'' een nieuwe ticket aanmaken. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

   

  Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

  • voor een volledige terugbetaling zorgen
  • voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
  • naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.
  • mocht u bij ons een laminaat vloer hebben besteld, en hierbij niet de vereiste ondervloer hebben mee besteld bij ons en deze heeft geplaatst of laten plaatsen, dan geven wij geen garantie op de vloer mocht deze kraken.

   

  We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

  8. EIGENDOM

  Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

  9. AANSPRAKELIJKHEID

  Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

   

  De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

   

  • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
  • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

  10. ALGEMEEN

  Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

   

  We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

  11. TOEPASSELIJK RECHT

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

  12. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.

  13. ALGEMENE VOORWAARDEN LEGSERVICE

  Maakt u gebruik van onze legservice? Via de volgende pagina treft u onze algemene voorwaarden voor onze legservice. Lees de algemene voorwaarden legservice

  Versie: mei 2022